Morbus krohn - fys-aku-klinikken.dk

Gå til indhold

Hoved menu

Morbus krohn

Morbus Crohn ( Tyndtarmen og dens funktion )

Tyndtarmen er ca. 5-6 m. lang og er gennemsnitlig 3 cm. i diameter – aftagende fra maveporten til tyktarmen. Tyndtarmen er, bortset fra det første lille stykke ( tolvfingertarmen ), beliggende for 2/5 dels vedkommende i den venstre del af bughulen lidt opad, og 3/5 i højre side af bughulen lidt nedad. Den
ender i tyktarmen nederst i højre side.

Tyndtarmen er den sektion af mave- tarmkanalen hvor hovedparten ( 85 % ) af absorptionen af næringsstoffer finder sted. For at øge absorptionen af næringsstoffer er tyndtarmens overflade stærkt forøget. Dette er opnået ved at tyndtarmens inderside/ slimhinden er forsynet med ribber eller cirkulære
folder. Dermed bliver tyndtarmens samlede overfladeareal ca. 300 m2. Endvidere findes adskillige kirtler i slimhinden der tilsammen udskiller ca. 3 liter tarmsaft i døgnet.

Tyndtarmens vigtigste funktion er at absopere næringsstoffer fra den fordøjede føde. Nedbrudte kulhydrater, mineraler, proteiner, de fleste vitaminer og fedtstoffer optages af tarmtotterne og transporteres videre af blod- og lymfekar. Derfor vil en betændelses i tarmen have stor indflydelse på
næringsoptagelsen.

Crohns sygdom er opkaldt efter lægen Burrill Crohn fra New York, som sammen med kolleger i 1932 gav
en beskrivelse af sygdommen.
                                                                                      
Forekomst:

Morbus Crohn er en relativ hyppig sygdom i hele den industrialiserede verden, mens den er sjælden i udviklingslandene. Skønsmæssigt lever der i Danmark 3000 patienter med syg-dommen. Der er en vis arvelig disposition til sygdommen. Ca. 10% af patienterne

har endnu et tilfælde af sygdommen i sin familie. Morbus Crohn er lidt hyppigere hos kvinder end mænd. Den ses i alle aldre, men symptomerne
starter typisk i 20-30 års alderen.

Årsag:

Morbus Crohn er en kronisk betændelsestilstand i tarmen. Det er karakteristisk, at betændelsen involverer alle tarmens lag. Dette i modsætning til colitis ulcerosa, hvor betændelses-forandringerne som regel er lokaliseret til slimhinden. Ved Morbus Crohn medfører betændelsen fortykkelse af slimhinden, sårdannelse
og forsnævringer af tarmen. Som resultat af dette kan der opstå bylder og kanaler.
I ca. 2/3 af tilfældene sidder sygdommen i nederste del af tyndtarmen, lige før denne munder ind i tyktarmen. Man troede oprindeligt, at sygdommen var begrænset hertil, men senere har det vist sig, at sygdommen kan sidde overalt i mave/tarmkanalen. Undertiden sidder den flere steder på én gang.

Man kender ikke årsagen til Crohns sygdom. Foreløbig har man ikke konstateret nogen enkelt bakterie eller virus som årsag til Crohns sygdom. Blandt de mulige årsager er overfølsomhed overfor specifikke fødevarer eller bakterielle infektioner som kan resultere i autoimmune reaktioner.
Nogle teorier går ud på, at tarmens immunforsvar kan være svækket overfor almindelige bakterier. Dette har givet anledning til en teori om, at årsagen til Crohns sygdom skyldes nedsat forsvarsmekanisme mod sædvanlige bakterier. Man kan sige, at når bakterier i mave-tarmkanalen sædvanligvis er harmløse, er
årsagen netop den, at legemet selv er i stand til at afvise bakteriernes forsøg på at trænge ind i vævene.
Denne evne synes delvist at være gået tabt eller kan være nedsat hos patienter med Crohns sygdom. Man kan således vise, at hvide blodlegemer, som sædvanligvis opfanger indtrængende bakterier og uskadeliggør disse, hos patienter med Crohns sygdom arbejder langsommere.

Symptomer:
De typiske symptomer er:

- Smerter ved Crohns sygdom sidder ofte i højre side af maven.
- Forstyrrelser i tarmvæggenes næringsoptagelse og forandring i bakteriefloraen i maven. Dette kan føre
 til diarre, blodig afføring, vægttab og kolikagtige smerter.
- Svækket almentilstand.
- Appetitløshed.
- Feber.
- Blod- og proteinmangel.

Diagnose:

Ved påvirket almentilstand og lang sygdomsvarighed er der anæmi ( blodmangel ) og lavt serum albumin
( protein i blodplasma ). Endvidere vil blodundersøgelse ofte afsløre mangel på jern, folinsyre, kobalamin,
kalium, calcium, magnesium og zink.

Blodprøver viser ofte tegn på blodmangel og kronisk betændelse. Røntgenundersøgelse af tyndtarmen,
hvor kontrast drikkes og efterfølges af en serie røntgenbilleder, vil hyppigt vise forandringer i nederste del
af tyndtarmen. Endetarmsundersøgelse (rektoskopi) med udtagelse af vævsprøve (biopsi) kan give
diagnosen. Røntgenundersøgelse af tyktarmen med indhældning af kontrast nedefra kan vise, om
sygdommen også har bredt sig i tyktarmen. Sommetider kan en undersøgelse med et ca. l,5 meter lang
bøjeligt kikkertrør (koloskopi) give mere detaljerede oplysninger, og der kan ved denne undersøgelse
udtages vævsprøver højere oppe i tyktarmen.

Forløb:

Sygdommen har et forløb, der veksler mellem symptomfri perioder og perioder med sygdomsaktivitet.
Der kan gå flere år, hvor patienten ikke mærker noget til sygdommen. Omvendt kan der v

ære langvarige
perioder, hvor sygdommen er konstant aktiv.
Morbus Crohn er en livslang sygdom, hvor behovet for information såvel psykisk som fysisk støtte er af
stor betydning.
Der er ingen overdødelighed forbundet med Morbus Crohn set i forhold til befolkningen generelt, men efter
10-15 års sygdom har omkring 20 % af patienter måtte opgive erhvervsarbejde.

Behandling i offentlig regi:

Hovedmidlet er Prednisolon hvor der startes med en relativ høj dosis. I takt med at sygdomsaktiviteten
aftager, reduceres dosis gradvist. Sædvanligvis behandles med binyrebarkhormon i 3-6 måneder.
Langvarig behandling har mange mulige bivirkninger såsom:

- måneansigt
- vægtøgning
- forhøjet blodtryk
- osteoporose ( knogleskørhed ) med risiko for knoglebrud
- diabetes ( sukkersyge ) m.m.

Såfremt der ikke opnås tilfredsstillende effekt ved medicinsk behandling, er operativ fjernelse af de ramte
tarmafsnit en anden mulighed. Desværre helbredes de færesste patienter ved operation, idet sygdommen
senere vil vise sig i nye tarmafsnit.
( Kilder : ” Medicinske sygdomme ” – Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck samt hjemmesiden ” www.ccf.dk ” -
Colitis-Chrohn Foreningen )

Fysioterapi og Akupunktur Klinikken:

Det er vores erfaring at man ved rette behandling kan holde sygdommen nede og leve et tilnærmelsesvis
symptomfrit liv uden indtag af binyrebarkhormoner. Vi har god erfaring med følgende tiltag:

- Give patienten indsigt i sygdommen
- Test af fødevareallergi- intolerance
- Diæt / kostvejledning
- Behandling af indre lidelser via dybdegående Traditionel Kinesis

Akupunktur og Auriculo Medicin.
- Opfølgning og sparring

I forhold til klinikkens erfaring med behandling af Morbus Crohn henvises til ” Karina ” under klientudtalelser.


Jeg træffes på tlf. 24 82 53 14 – eller på mail: klausheinjensen@gmail.com

Med venlig hilsen
Klaus Hein Jensen
Fysioterapi & Akupunktur Klinikken


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu