Akutte eller kroniske smerter - fys-aku-klinikken.dk

Gå til indhold

Hoved menu

Akutte eller kroniske smerter

Lider du af enten akutte eller kroniske smerter ?

Definition på smerte :

” Smerte er en ubehagelig sanse- og følelsesmæssig oplevelse forbundet med en tilstedeværende eller mulig beskadigelse af væv ”.

Det er dog langt fra altid, at man kan påvise en vævsskade eller sygdom som baggrund for smerterne. Men under alle omstændigheder er der tale om smerten som et symptom på en trussel mod menneskets gode liv og velbefindende.

Smerter er fra naturens side hensigtsmæssige. De skal advare os om, at noget er galt, og at det er nødvendigt at ændre adfærd. Smerte er en subjektiv oplevelse, hvilket vil sige, at smerte er, hvad du siger den er. Det er din oplevelse der tæller. Det er dig det gør ondt på. Det er med smerter som det er med kunst, kærlighed og glæde - de kan heller ikke måles, de må opleves. At smerter er oplevelser indebærer at psykologiske-, sociale-, kulturelle- og økonomiske forhold spiller ind - sammen med forandringer i kroppens funktioner.

Smerte er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Omkring 1/3 af alle danskere har inden for den sidste måned haft smerter. Selv om ikke alle smerter kan fjernes, kan de lindres, og det er muligt – selv med daglige smerter – at finde en hverdag med positive oplevelser.

Opdeling af smerter :

Smerter kan opdeles i :
1 : muskel-/ ledsmerter  
2 : nerve-betingede smerter.

- Muskel-/ ledsmerter defineres som en tilstand, hvor smertens årsag er vævsbeskadigelse,  
 inflammation, degeneration eller manglende blodforsyning. Smerterne kan eksempelvis ses ved   
 skader, nedbrydende sygdomme, anti-immune sygdomme og blodmangel. Smerten beskrives
 oftest som dyb, borende eller kolik-agtige. Den er hyppigt ledsaget af autonome reflekser i
 form af opkastning, svedtendens, ændret hudkulør og ” gåsehud ”.

- Nervebetingede smerter defineres som en tilstand, hvor smertens årsag er en beskadigelse
 eller forstyrrelse, der stimulerer nerverne. Nervesystemet indeholder mange impuls-modtagere.
 Smerterne ses ved perifer nervebeskadigelse ( som sukkersyge, helvedes ild, nerveafklemning
 og amputation), rygmarvs-destruktion ( som dissimineret sklerose og brud ) og centralt i
 hjernen  ( som apopleksi ). Smerten beskrives oftest som jagende, sviende, prikkende eller
 udstrålende. Som eksempel på nervebetingede smerter kan bl.a. nævnes nervebetændelse.

Akutte og kroniske smerter :

Smerter kan opdeles tidsmæssig i akutte og kroniske smerter.
- Den akutte smerte er kortvarig og forsvinder i takt med at skaden – der udløste smerten –
 genoprettes. Kroniske smerter defineres som smerte, der varer udover den tid vævet er om at
 hele op eller som smerte sammenlignet med en fremadskridende sygdom. Nyere undersøgelser
 har dokumenteret, at genopretning af beskadiget af væv kan vare op til 6 måneder, men ofte
 vil vare mindre end 1 måned. Det er derfor ikke muligt, at sætte en præcis grænse for, hvornår
 smerten har varet så længe, at den må betegnes som kronisk. Men smerter udover 6 måneder
 betegnes sædvanligvis som kroniske smerter.

- Kroniske smerter kan skyldes vedvarende stimulation af muskel-/ ledreceptorer i et område
 med en konstant vævsskade som for eksempel kroniske smerter i hoften ved slidgigt. I andre
 tilfælde bliver smerten kronisk selvom vævsskaden – der udløste smerten – er ophørt, som for
 eksempel kroniske smerter i håndledet efter brud eller kroniske mavesmerter efter operation
 for galdesten. Det er ikke altid muligt, at påvise nogen vævsskade hos patienter med kroniske
 smerter. Forskellige kliniske syndromer med ukendt underliggende oprindelse som for
 eksempel lændesmerter, hovedpine, muskel-/ bindevævs-smerte syndrom og fibromylgia kan give  
 anledning til kroniske smerter.

Kroniske smerter er en af de hyppigste årsager til lidelser, invaliditet og nedsat livskvalitet. Undersøgelser har vist at 20-25% af alle patienter, der henvender sig til deres praktiserende læge, lider af kroniske smerter.

Behandling :

Det er vigtigt at finde årsagen til smerten, for at kunne sætte ind med den rette behandling og forebyggelse. Som noget af det første skal den "onde smertecirkel" brydes.
Sygdom med smerter bringer let en person ind i en ond cirkel :
- smerter giver muskelspænding
- muskelspænding giver flere smerter
- spænding og smerter giver stress og angst
- spænding, smerter, stress og angst giver en negativ psyke
- den negative psyke giver forkerte livsvaner og et dårligt immunforsvar

Det første skridt i enhver behandlingstiltag bør derfor være at få personen med smerter ind i den
” gode ” cirkel igen. Men som før nævnt er der mange forhold der spiller ind i den subjektive oplevelse af smerte og det er derfor ikke nok at undersøge kroppen. Den må sættes ind i en helhed af sind, medmennesker, samfund, psykologiske, sociale, kulturelle, religiøse, økonomiske, arbejdsmæssige forhold m.m.

For den, der skal hjælpe en anden med vedkommendes smerter, må det kræves at kunne lytte, have empati ( indfølingsevne ) og viden om social og kulturel baggrund. Med andre ord :

” At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et andet Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst ”.
Citat : Søren Kierkegaard

Har du smerter ?
Vi har på Fysioterapi & Akupunktur Klinikken mange års erfaring i behandling af alle former for smerter. Så lider du af smerter - det være sig i ryggen, i leddene, hovedpine/migræne, nerveudstråling eller uforkarlige smerter etc.- skal du være velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med os om vores helhedsorienterede behandling og forebyggelse af smerter.
( Se evt. udtaleser fra nogle af vore smerte-patienter )


Jeg træffes på tlf. 24 82 53 14 – eller på mail: klausheinjensen@gmail.com

Med venlig hilsen
Klaus Hein Jensen
Fysioterapi & Akupunktur Klinikken

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu