Stress - fys-aku-klinikken.dk

Gå til indhold

Hoved menu

Stress

Hver tredje dansker føler sig ofte stresset.
Og 1 ud af 10 føler sig så stresset, at det giver alvorlige problemer for dem.
Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Nedenstående er lidt generel information om stress og afslutningsvis lidt om dine muligheder for at bekæmpe og forebygge evt. stress.

Stress er naturligt :

Stress er en vigtig biologisk mekanisme der er beregnet til at kunne hjælpe os i kritiske situationer. Denne mekanisme kaldes også for kroppens "kamp eller flugt" respons. I stenalderen havde man brug for et fuldt fysisk alarmberedskab, hvis man blev udsat for livsfare. Selvom stress dog for det meste i dag optræder lidt mere fredeligt end det - forbereder kroppen sig i dag lige grundigt på "nutidsfarer", som ikke at kunne betale sine regninger, eller hvis det går for langsomt i bilkøen. I daglig tale bruger vi ofte ordet stress i to forskellige betydninger. Dels for den stress vi oplever her og nu - og dels den langvarige mere farlige stress. Men faktisk er det to sider af samme sag. Langvarig stress er blot her og nu stress, som har stået på i for lang tid.

Helt grundlæggende er stress noget der er nødvendigt for at vi mennesker kan overleve. Stress gør os i stand til at kunne yde noget ekstra - specielt fysisk - i pressede situationer. Stress er en ydre eller indre påvirkning, der får kroppen til at gå i beredskab. Kroppen skelner ikke mellem fysisk og psykisk stress og reagerer ens på de to situationer. Dette alarmberedskab er en naturlig og sund reaktion. Men problemet er at det er hårdt for kroppen at være i denne tilstand og kroppen kan ikke tåle at være i fuldt beredskab uden hvilepauser. Vi lever i en hverdag hvor det er normalt med flere stress situationer - og det er når vi aldrig kobler af - at det bliver farligt.Vi brænder inde med stressen. Den ophobes i vores krop.

Årsagen til stress er ofte, at man gennem længere tid føler at man ikke kan indfri de forventninger, der stilles til en - hvad enten de kommer fra omverdenen eller en selv. Der behøver nemlig ikke at være nogen udefrakommende årsag for at give os stress. Vore egne tanker kan være nok til at give alvorlig stress. Det kan være tanker om konsekvenser, bekymringer, utilfredsstillende livsvilkår etc. Men stress er ofte relateret til arbejdspladsen, men også familielivet eller forholdet til venner og bekendte kan være stressende og føre til sygdom. Stress opstår når det vi oplever, gør eller tænker, er i konflikt med hvordan vi inderst inde mener, at det bør være.

Stress afhænger på den ene side af belastningen ( f.eks. sygdom, vedvarende konflikter, for stor arbejdsbyrde, pålagt eller påtaget ) – på den anden side af personens evne og ressourcer til at håndtere eller leve med disse belastninger.

Biologien bag stress :

Det er nervesystemet og hormonsystemet, der er ansvarlige for at indstille kroppen på at klare en stressende situation. Ved en given stresspåvirkning er det i første omgang en ubevidst del af nervesystemet ( kaldet det sympatiske nervesystem ) der meget hurtigt gør kroppen fysisk i stand til at klare mere end normalt. Dette sker bl.a. ved frigivelse af adrenalin til blodet. Dernæst aktiviseres hormonsystemet som frigiver stresshormonet cortisol fra binyrebarken.

Adrenalin- og cortisolmængderne giver bl.a. kronisk højt blodtryk, hvilket kan give en række alvorlige følgesygdomme. Desuden hæmmer cortisol immunforsvaret, hvilket gør at man oftere bliver syg og har svært ved at klare småinfektioner når man er stresset. Det hæmmede immunforsvar har også svært ved at bekæmpe bakterier i maven, hvilket formentlig kan føre til mavesår. Desuden har cortisol efter længere tid en skadelig effekt på hjernen. Ironisk nok bliver det område af hjernen der skal regulere cortisolmængden kraftigst påvirket og kan faktisk skrumpe og blive skadet. Denne del af hjernen
( kaldet hippocampus ) har også med indlæring og hukommelse at gøre.

Stress indvirker på hele organismen og giver derfor både fysiske og psykiske symptomer. Nogen mærker de fysiske tegn først f.eks. spændinger, smerter, træthed, hjertebanken og maveproblemer - mens andre først bemærker psykiske symptomer som f.eks. irritabilitet, rastløshed, søvnløshed, hukommelsesproblemer og måske lavt selvværd.

Depression ses relativt hyppigt som en følge af lang tids stress. Man taler i den forbindelse om "udbrændthed" som er en udmattelsesdepression med de tilhørende stresssymptomer.

Stress giver både fysiske og psykiske symptomer. Det er bare ikke altid vi lægger mærke til dem. Det er heller ikke altid vi forbinder dem med stress.

Fysiske tegn på stress :

- Træthed
- Muskelspændinger og muskelsmerter – især i nakke og ryg
- Hovedpine og migræne
- Åndedrætsbesvær ( hyperventilation )
- Hjertebanken
- Trykken for brystet – brystsmerter
- Svimmelhed
- Rysten på hænder
- Øget svedproduktion
- Appetitløshed
- Maveproblemer såsom smerter, forstoppelse. diaré, opkast, halsbrand etc.
- Hyppig sygdom ( med almindelige sygdomme som f.eks. forkølelse, bronchitis,
 halsbetændelse og urinvejsinfektioner etc. )

Psykiske tegn på stress :

- Rastløshed og indre uro
- Søvnløshed
- Irritabilitet og utålmodighed
- Aggressivitet
- Hukommelsesproblemer
- Koncentrationsproblemer
- Manglende sexlyst
- Manglende lyst til sociale aktiviteter med venner og familie
- Angst – uprovokeret eller som en overdrevet reaktion
- Lavt selvværd – følelse af utilstrækkelighed
- Tendens til at give op
- Depression  

Lidt fakta om stress :

- 20-30 % af den danske befolkning skønnes at lide af stress
- Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO vil stress og depression blive en af de største
 sygdomsfaktorer i år 2020. Hvis udviklingen fortsætter vil stress i 2020 forårsage flere dødsfald end
 kræft.
- Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af
 dem er en direkte følge af stress.
- Danmark havde allerede i 1992 udgifter i forbindelse med hjerte- og karsygdomme for ca. 900
 millioner kr.
- En svensk undersøgelse har vist at dårlig normering i vuggestuer og børnehaver forøger antallet af
 stresshormoner hos børn.
- I dag anslås stress at koste det danske samfund op mod 10 miliiarder kr. om året.

Det skrev pressen :

- Hver 3. ingeniør er stresset ( DJØF Bladet - 05/ 2006 )
- 44 % af alle danskere oplever stress i hverdagen ( Confex - 05.12. 2005 )
- 62 % af de beskæftigede har følt sig stresset inden for den seneste måned ( Ugebrevet A4 - 13.03.
 2006 )
- 37 % bliver stresset af at gå i banken ( Finansbladet, Pressen - 01.03. 2005 )
- Hver 3. dansker klager over stress ( mange kilder )

Op mod hver 4. dansker lider af stress, men ikke alle har voldsomme symptomer. Man kan have stress igennem flere år, hvor man ignorerer de tegn der fortæller at det går for stærkt i ens hverdag. Konsekvenserne af ubehandlet stress kan være alvorlige og mangfoldige.

Behandling:
Det sværeste ved behandling af stress er netop at indse, at man er i farezonen for at blive rigtig syg af stress og gøre noget ved det, før det går væk. Det kræver at man tager tid til at pleje sig selv og tid til at lytte til kroppens signaler - men tid er jo ofte det man synes at mangle.

Vi har på vores klinik mange års erfaring i behandling og forebyggelse af stress og vi kan tilbyde en helhedsorienteret behandling der vil give dig en god egen indsigt og kropsbevidsthed samt give dig et meget større overskud i hverdagen.

Kan du nikke genkendende til nogle af ovenstående symptomer på stress - skal du være velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak med os om vores erfaring med behandling og forebyggelse af stress.


Jeg træffes på tlf. 24 82 53 14 – eller på mail: klausheinjensen@gmail.com

Med venlig hilsen
Klaus Hein Jensen
Fysioterapi & Akupunktur Klinikken
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu