Værdigrundlag - fys-aku-klinikken.dk

Gå til indhold

Hoved menu

Værdigrundlag

Klinikkens værdigrundlag.

Vores behandlingskoncept tager et helhedstænkende udgangspunkt i følgende citat af Søren Kierkegaard:

”At man, når det i Sandhed skal lykkes en at føre et andet Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv en Indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i Sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han, men dog først og fremmest forstå det han forstår. Kan jeg ikke gøre dette, så hjælper Merforståelsen ham slet ikke.”

Vi har en stor og bred erfaring og gennem vore mange års arbejde med mennesker, har vi indkredset nogle essentielle nøgleord der alle indgår i klinikkens værdigrundlag:

Ansvar
Det er patientens ansvar at opsøge behandler. Dernæst tager behandler ansvaret, - og undervejs når klienten mestrer egen situation, giver behandleren ansvaret tilbage til klienten.

Helhedsorienteret
Behandle hele vejen rundt om en klient, hvorved det kan blive nødvendigt at indrage eksterne nye og gamle involverede behandlere, af hensynet til den aktuelle og gamle lidelse. Ved helhedhedsorienteret behandling tages de psykiske og psykosociale forhold med i vurderingen inden begyndende behandlingsintervention. Vurderer vi at patologien er udenfor vore kompetenceområde, henvises til anden behandler.

Merforståelse
Vi skal have forståelse og viden omkring klienternes:
- Somatiske, psykosomatiske, psykiatriske lidelser samt psykosociale og kulturelle relationer i forhold

  til den nye / gamle funktionsnedsættelse eller smerte.
- Akutte og kroniske smerter - herunder hvordan man kommer fra den ” onde ” til den ” gode ”    smertecirkel og videre til en bedre tilværelse.
- Faserne i et kriseforløb i terapeutisk regi.
- Der debatteres cases med kolleger og samarbejdspartnere.

Empati
- Indlevelsesevne i klientens nye / gamle livssituation.
- Livsanskuelse og menneskesyn – Vores oparbejdet erfaring med at have interaktion med andre mennesker, arbejdet for dem og skulle hjælpe med alt, har givet os gode menneskekundskaber og en nuanceret måde at løse problemstillinger på.

Tillid
For at opnå maksimal udbytte af behandlingskonceptet, er det essentielt med tillid til behandleren. Med vores fagkundskaber opnår vi dette ved:
- At der arbejdes med høj faglig kvalitet og evalueres efter hver behandling, - og endvidere føres der journal på hver enkelt klient efter gældende lov omkring dokumentation.
- At være opsøgende med hensyn til kurser og mere viden for at kunne behandle den enkelte så optimalt som muligt.
- Tilliden gør det endvidere muligt at inddrage klienternes netværk, hvori der kan ligge et bidrag til helhedsvurderingen og behandling af klienten.

Respekt
At give og opleve respekt giver ligeværd og selvværd. Tro og se det bedste i mennesket, uden at være naive.

Indsigt
Give patienter indsigt i sygdommen / problemet, relateret til den konkrete smerteproblematik eller ændring i funktionsevnen. Indsigt skal medføre ansvarsfølelse, forståelse af egen krop og motivation til videre behandling. Indsigt i egen situation leder til erkendelse af den nuværende eller fremtidige livssituation.

Erkendelse
For at klienten kan komme videre i rehabiliteringsforløbet er det nødvendigt med en erkendelse af sygdomsårsagen, og en forståelse for hvorfor et smertesvar eller nedsat funktionsevne opstår og hvordan dette kan håndteres. Erkendelsen skal lede til en accept af sygdom, smerte eller midlertidig nedsat funktionsevne.Accept
Med accepten tilpasser man sig den nuværende livssituation, og kan derfra fysisk og psykisk komme videre med behandlingen og til sidst trænes op til det gamle/nye funktionsniveau.Motivation
Patientens indsigt i sygdomslæren vedrørende konkret tilfælde, og indsigten i evt. behandlingsmulighed (er), - giver motivation og lyst til forandring af f.eks. uhensigtsmæssige vaner. Vores uddannelser og mange års erfaringer som trænere og instruktører har givet os en sublim indgangsvinkel til at motivere og behandle klienter med næsten alle psykosomatiske lidelser.


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu